Polityka prywatności

 

INFORMACJE DLA KLIENTA/KONTRAHENTA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Cocoart's Daria Marszałek z siedzibą przy ul. Liściasta 26/9, 91-357 Łódź.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja zlecenia - w oparciu o zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez Państwo danych osobowych oraz w oparciu o ustawę o podatkach PIT, VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity) i CIT (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343- tekst jednolity)

b) informacyjno-marketingowym (udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym) – w oparciu o zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez Państwo danych osobowych 3. Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym organizacjom międzynarodowym.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej).

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyŜej - dane osobowe umieszczone na fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo Ŝądać, aby jej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte gdy:

a) nie są juŜ one niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Ewentualne skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych moŜecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018) lub pod adres e-mail : biuro@cocoarts.pl 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

12. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, oraz w zakresie wysyłania mailowego newsletter

13.Przetwarzanie danych w newsletterze odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda jest zawarta podczas rejestracji użytkownika

14.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie złożenia zamówienia na produkt w sklepie. 

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl